گروهای پیشنهادی ما

زومبا برای زنان

 با هم آزادانه می رقصیم، بدنمان را حرکت میدهیم و از زندگی روزمره دور میشویم .  ه این تحرک ها باعث ایجاد شادی و خلق و خوی خوب ما می شود. شرکت درد این گروه نیاز به هیچ دانش قبلی ندارد.از هر کسی که از تحرکت و موسیقی لذت می برد استقبال می شود.

زمانهر دوشنبه از ساعت 18:00 الی 19:00
مکانAlevi Kulturverein, Kirchstr. 85, 45888 Gelsenkirchen  
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725

خیاطی برای زنان

دوره  خیاطی ما برای مبتدیان است. شما با ماشین‌های خیاطی و توابع مختلف آن به طور مفصل آشنا میشوید. سپس دوخت لباس‌های ساده را فرا میگیرید و لباس های دوخته شده را تغییر میدهید. مربی ما شما را هدایت و حمایت خواهد کرد.

زمانهر چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 18:00
مکانAlevi Kulturverein, Kirchstr. 85, 45888 Gelsenkirchen
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725

گروه مادر با فرزندانشان

این گروه برای آموزش زبان و بازی برای مادران دارای فرزند زیر 3 سال است. مادران به همراه فرزندانشان زمان فشرده ای را می گذرانند که در آن راهنمایی هایی در مورد حمایت و آموزش دریافت می کنند.

زمانهر دوشنبه از ساعت09:30 الی 11:30
مکانFrauenzentrum EFA, Hiberniastr. 6, 45879 Gelsenkirchen  
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725

پشتیبانی زبان

دوره آلمانی – فعال شدن در برابر بی کلامی

مراجعه به دکتر / اداره های دولتی / خرید — به منظور درک خود در این موارد و موارد دیگر  ما  یک دوره آلمانی برای همه زنان که در سطح ابتدایی و یا خیلی کم آلمانی صحبت میکنند ارایه میدهیم.

زماندو بار در هفته -به زودی زمانش مشخص میشود
مکانFrauenzentrum EFA, Hiberniastr. 6, 45879 Gelsenkirchen  
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725

دوره یادگیری زبان عربی برای کودکان

زمانهر یک‌شنبه از ساعت 12:00 الی 14:00
مکانFrauenzentrum EFA, Hiberniastr. 6, 45879 Gelsenkirchen  
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725

قرار برای نوشیدن قهوه

در طول نوشیدن قهوه و کیک، زبان آلمانی به راحتی آموخته می شود.

زمانهر سه شنیه از ساعت 14:00 الی 16:00
مکانFrauenzentrum EFA, Hiberniastr. 6, 45879 Gelsenkirchen  
شهریه5 یورو
ثبت نام0209/ 58903725
Cookie Consent with Real Cookie Banner