فعالیت های ما

  • ترجمه نامه ها
  • تکمیل فرم ها و برنامه های کاربردی
  • مراحل لازم اداری
  • ملاقات با وکيل ها 
  • ملاقات با دکترها
  • همراهی با جراحی ها و بیمارستان های پزشکان – همچنین برای زایمان
  • جستجوی دوره های زبان مناسب
  • جهت گیری اولیه در محیط اجتماعی

علاوه بر کمک به امنیت اساسی، ما همچنین کمک به فعالیت های روزمره و اوقات فراغت متنوع را  ارائه می دهیم. ما می توانیم در هنگام جابجایی منزل و ثبت نام مجدد در شهرداری به شما کمک کنیم. به این ترتیب، زنانی که به دنبال کمک هستند می توانند اطلاعاتی در مورد محل خرید مبلمان ارزان استفاده شده در گلسنکیرشن، یا جایی که کمک های مالی را می توان جمع آوری کرد، دریافت کنند؛و همچنین شما را با نحوه ثبت نام با شرکت توضیع برق، نحوه کار سیستم مدرسه در آلمان و چگونگی ثبت نام مدرسه و مهد کودک آشنا میکنیم.

ما به زنان خارجی کمک کافی ارائه می دهیم و همچنین آنها را در مورد مشکلات خاص فرهنگی مشاوره میدهیم. در صورت لوزم در شهرداری با همکاران خود ارتباط برقرا می کنیم.

Cookie Consent with Real Cookie Banner