Çfarë bëjmë ne?

Ne ju mbështesim me këtë

  • Përkthimi i letrave,
  • plotësimi i formularëve dhe aplikimeve,
  • në rast të vizitave të nevojshme tek autoritetet,
  • kur vizitoni avokatët,
  •  kur caktoni vizita te mjeku
  • dhe shoqërues në operacionet e mjekut dhe spitalet – gjithashtu për lindje,
  • kur kërkoni për kurse të përshtatshme gjuhësore
  • dhe me orientim fillestar në mjedisin social.

Përveç ndihmës me sigurinë bazë, ne ndihmojmë gjithashtu që aktivitetet e përditshme dhe ato të kohës së lirë të jenë më të larmishme përmes ofertave. Ne gjithashtu mund të ndihmojmë me organizimin e lëvizjes dhe riregjistrimin. Gratë që kërkojnë ndihmë mund të marrin informacion se ku në Gelsenkirchen mund të blejnë mobilje të përdorura me çmim të ulët ose ku mund të merren donacione; si zbatohet një regjistrim në një ofrues të energjisë elektrike, si

Si funksionon sistemi shkollor në Gjermani dhe si duhet bëhën  regjistrimet në shkolla dhe kopshte.

Ne ofrojmë ndihmë adekuate për gratë e huaja dhe gjithashtu i këshillojmë ato për problemet specifike të kulturës. Sipas kërkesës, ne punojmë me partnerët e duhur të bashkëpunimit në komunën tonë.

Cookie Consent with Real Cookie Banner